21232146_1592171524178824_2928851500933409825_n

พาลูกปลูกข้าว

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตรร่วมกับชมรมครูและผู้ปกครองจัดกิจกรรมพาลูกปลูกข้าว ณ บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีกิจกรรม ปลูกข้าว ดำนำ ขี่ควาย พายเรือ เป็นต้น 

21191847_1585990114796965_251071937629315046_n21151262_1585988838130426_8084383492696785291_n21150108_1585988958130414_3563415039054645250_n21106749_1585991094796867_1318061242748833965_n

in01

นักศึกษา University of Muhammadiyah Malang ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นักศึกษาจาก University of Muhammadiyah Malang ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร 

in02

in03

mom1

กิจกรรมวันแม่ 2559

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2559 คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ และมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ อ่านเรียงความ, ท่องกลอน, ร้องเพลง, ประกวดวาดภาพระบายสี พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด

mom2 mom3 mom7mom8

l_web

เรียนเสริมพิเศษตอนเย็น

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร จัดโครงการเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยให้นักเรียน เรียนเสริมพิเศษตอนเย็น เวลา 15.30-16.30 น. หากผู้ปกครองสนใจ สามารถติดต่อห้องธุรการโรงเรียน หรือโทร 025794627
ค่าเรียน 1,500 บาท ต่อเดือน (ชำระทุกต้นเดือน)

 

 

eng_web

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร จัดโครงการเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา ทั้งการออกเสียง คำศัพท์ ร้องเพลง และอื่นๆ เพื่อให้เด็กคุ้นเคย และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

13775479_1162913623771285_6340048639964328963_n

นักเรียนชั้น อ.3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร พานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ วันนี้เด็กๆ ได้ให้ความสนใจ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

13680766_1162913713771276_2645330509410469147_n13669461_1162913730437941_670534561059741495_o 

13723834_1155501894512458_33253400829894379_o

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางป้องกัน และวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

13737457_1155506954511952_5614320351402182084_o

13710616_1155506124512035_8215161057223133607_o

13735664_1155506524511995_9002120082642744297_o 

teacher_worship_cover

คศ.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

 

23 มิถุนายน 2559 – โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นโดยมี อาจารย์วสพร นิชรัตน์ ผู้ประสานงานโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน โดยบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น

 

teacher_worship_01 teacher_worship_02 teacher_worship_03

 
 
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร18055901

คุณครูอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตรนำเสนอแผนการสอน ปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 16 และ 18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร จัดให้คุณครูนำเสนอแผนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก อาจารย์สุขกมล ปัญญาจันทร์ ฝ่ายวิชาการของสาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก อาจารย์สาวิตรี พังงา และครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร คุณครูจุไรพร รอดเชื้อ เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร18055902 โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร18055903