ตารางเรียนพละ ภาษา นาฏศิลป์

ตารางเรียน พละ นาฏศิลป์ และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

  พละ นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ
วันจันทร์  อนุบาล 1  อนุบาล 1  อนุบาล 2
วันอังคาร  อนุบาล 3  – อนุบาล 1, 2
วันพุธ  อนุบาล 2  – อนุบาล 3
วันพฤหัสบดี  – อนุบาล 2 อนุบาล 3
วันศุกร์  – อนุบาล 3 อนุบาล 1

 

ตารางเรียนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559

  09.00 – 09.40 น. 09.40 – 10.20 น. 10.30 – 11.10 น.
วันอังคาร  อนุบาล 1/1  อนุบาล 1/2  อนุบาล 1/3
วันศุกร์  อนุบาล 1/1  อนุบาล 1/2  อนุบาล 1/3

 

ตารางเรียนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559

  09.00 – 09.45 น. 09.50 – 10.35 น. 10.40 – 11.25 น.
วันจันทร์  อนุบาล 2/2  อนุบาล 2/3  อนุบาล 2/1
วันอังคาร  อนุบาล 2/3  อนุบาล 2/1  อนุบาล 2/2
วันพุธ อนุบาล 3/1 อนุบาล 3/2 อนุบาล 3/3
วันพฤหัสบดี อนุบาล 3/3 อนุบาล 3/1 อนุบาล 3/2
วันศุกร์