ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิก ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าอ.1-61

กำหนดจับฉลากวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร (หากมาเกินเวลา 10.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์)
1. ลงทะเบียนรับบัตรจับฉลากตั้งแต่ เวลา 9.00 น.
2. ผู้สมัครต้องนำบัตรจับฉลาก (บัตรสีเขียว) ที่ทางโรงเรียนให้มายื่นในวันจับฉลาก เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจับฉลาก
3. ผู้จับฉลากได้ ให้มารายงานตัวและรับเอกสารประกอบการมอบตัวภายในวันที่จับฉลากได้ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   Copyright © 2018. All rights reserved.