คศ.จัดกิจกรรม “พาลูกปลูกข้าว” ณ บ้านครูธานี

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.60 โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ร่วมกับ ชมรมครูและผู้ปกครองฯ จัดกิจกรรม “พาลูกปลูกข้าว คศ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11” ณ บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี โดยกิจกรรมดังกล่าว เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชาวนาไทย เช่น การปลูกข้าว ดำนา เกี่ยวข้าว โม่แป้ง พายเรือ เป็นต้น

ขอขอบคุณภาพกิจกรรมโดย คุณพ่อน้องทีฟา อ.1/1 และคุณพ่อน้องข้าวอบ อ.1/3 ค่ะ

 

 

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   Copyright © 2018. All rights reserved.